- Obróbka skrawaniem


Obróbka skrawaniem

Posiadane przez nas maszyny umożliwiaj± nam wykonywanie we własnym zakresie elementów konstrukcyjnych. Obróbkę skrawaniem wykonujemy w takich materiałach jak mosi±dz, aluminium i stal. Detale wymagaj±ce obróbki cieplnej lub galwanicznej dostarczamy do naszych kooperantów.

Gemikol
GEMIKOL - ul. Leśniówka 23, 25-146 Kielce » tel.: +48 41 348 91 21 » email: biuro@gemikol.pl
© Copyright 2007 by Gemikol. Wszelkie prawa zastrzeżone.